Portál Smlouvy s poskytovateli zdravotní péče VZP umožňuje vyhledat a zobrazit smlouvy mezi VZP a jejími smluvními zdravotnickými zařízeními.

Smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb naleznete také zde.

Smlouvy je možné vyhledávat podle:

názvu poskytovatele zdravotních služeb

místa a segmentu zdravotní péče

IČ a IČZ

Aktuální statistika zveřejněných smluv

Portál je průběžně aktualizován a doplňován o smlouvy s dalšími smluvními zdravotnickými zařízeními VZP.

Počet organizací (dle IČ), jejichž smlouvy a dodatky jsou publikovány:

27308

zobrazit všechna IČ

Počet smluvních zdravotnických zařízení (IČZ), jejichž smlouvy a dodatky jsou publikovány:

26015

zobrazit všechna IČZ

Počet publikovaných dokumentů, jejichž obsahem jsou smlouvy, úhradové a jiné dodatky:

184011

 

Vysvětlivky

IČ – identifikační číslo organizace (poskytovatele, zdravotnického zařízení) přidělené Českým statistickým úřadem.

IČZ – identifikační číslo zařízení nebo části zařízení. Jde o jednoznačný osmimístný kód ve vztahu k VZP. Číslo přiděluje vždy místně příslušné pracoviště VZP na základě žádosti té zdravotní pojišťovny, která první uzavře smlouvu na poskytování hrazených služeb s daným poskytovatelem.